Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
BOŚ.6743.2.26.2019.MS - Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Marcin Rutkowski 2019-12-13 11:59:24
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu myśliborskiego w roku 2020 Róża Werocy 2019-12-11 08:11:50
Starosta Myśliborski ogłasza nabór na stanowisko Podinspektora w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Marek Sobiegraj 2019-12-10 10:34:52
UCHWAŁA NR 82/288/2019 z dnia 2 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok Dominika Bułgajewska 2019-12-10 10:02:22
UCHWAŁA NR 82/287/2019 z dnia 2 grudnia 2019roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu Dominika Bułgajewska 2019-12-10 10:01:38
UCHWAŁA NR 81/286/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu myśliborskiego w 2020r. Dominika Bułgajewska 2019-12-10 10:00:32
UCHWAŁA NR 81/285/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2019 rok Dominika Bułgajewska 2019-12-10 09:59:34
UCHWAŁA NR 81/284/2019 z dnia 29 listopada 2019roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu Dominika Bułgajewska 2019-12-10 09:57:56
Protokół Nr 80/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu odbytego w dniu 22 listopada 2019 roku Dominika Bułgajewska 2019-12-10 09:23:57
Protokół Nr 79/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu odbytego w dniu 14 listopada 2019 roku Dominika Bułgajewska 2019-12-10 09:23:27
Uchwała Nr XVII/158/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu Janina Sidor 2019-12-10 08:35:12
Uchwała Nr XVII/157/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Myśliborskiego na rok 2020 Janina Sidor 2019-12-10 08:34:46
Uchwała Nr XVII/156/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2020 Janina Sidor 2019-12-10 08:34:18
Uchwała Nr XVII/155/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/411/2014 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego Janina Sidor 2019-12-10 08:33:47
Uchwała Nr XVII/154/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2019 roku Janina Sidor 2019-12-10 08:33:14
Uchwała Nr XVII/153/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Myśliborski Janina Sidor 2019-12-10 08:32:44
Uchwała Nr XVII/152/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu w Myśliborzu w 2019 roku Janina Sidor 2019-12-10 08:32:10
Uchwała Nr XVII/151/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok Janina Sidor 2019-12-10 08:31:34
Przebudowa drogi powiatowej nr 2152Z na odcinku Barlinek Ożar Marta Wojciechowska 2019-12-09 11:35:37
Nr 72 w sprawie powołania komisji przetargowej Marek Sobiegraj 2019-12-09 09:17:51
EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH BĘDĄCYCH POD NADZOREM STAROSTY MYŚLIBOSKIEGO Róża Werocy 2019-12-09 09:14:54
WYKAZ STOWARZYSZEŃ I FUNDACJI wg ewidencji Starostwa Powiatowego w Myśliborzu Róża Werocy 2019-12-05 13:06:07
Przebudowa drogi powiatowej nr 2152Z na odcinku Barlinek Ożar Marta Wojciechowska 2019-12-05 09:40:30
Zagospodarowanie terenu przy siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu ul. Północna 15 etap I w ramach zadania pn. Adaptacja budynku byłej bursy na siedzibę Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych Marta Wojciechowska 2019-12-04 14:29:45
Informacja Administratora - zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe Ewelina Szóstka 2019-12-04 12:27:43
Starosta Myśliborski ogłasza VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa (Myślibórz, obręb 3, dz. 248) Marek Sobiegraj 2019-12-04 11:08:15
Nr 71 w sprawie powołania komisji przetargowej Marek Sobiegraj 2019-12-03 14:40:04
Nr 69 w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu "Przebudowa ulicy Celnej w miejscowości Myślibórz w ciągu drogi powiatowej nr 2161Z" Marek Sobiegraj 2019-12-03 14:37:14
Nr 70 w sprawie powołania komisji przetargowej Marek Sobiegraj 2019-12-03 14:37:04
Nr 69 w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu "Przebudowa ulicy Celnej w miejscowości Myślibórz w ciągu drogi powiatowej nr 2161Z" Marek Sobiegraj 2019-12-03 14:29:26
Nr 68 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w czwartym publicznym przetargu, ustnym, nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 3 miasta Myślibórz Marek Sobiegraj 2019-12-03 14:25:53
Nr 67 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia procedury zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu Marek Sobiegraj 2019-12-03 14:23:49
Protokół Nr 78/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu odbytego w dniu 12 listopada 2019 roku Dominika Bułgajewska 2019-12-03 09:08:31
Protokół Nr 77/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu odbytego w dniu 7 listopada 2019 roku Dominika Bułgajewska 2019-12-03 09:07:36
Protokół Nr 76/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu odbytego w dniu 4 listopada 2019 roku Dominika Bułgajewska 2019-12-03 09:07:05
Małgorzata Cheba - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Barlinku Marek Sobiegraj 2019-12-03 09:05:33
UCHWAŁA NR 80/283/2019 z dnia 22 listopada 2019roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu Dominika Bułgajewska 2019-12-02 10:23:41
UCHWAŁA NR 80/282/2019 z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2019 rok Dominika Bułgajewska 2019-12-02 10:22:07
UCHWAŁA NR 80/281/2019 z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dominika Bułgajewska 2019-12-02 10:20:55
Uchwała Nr XVI/150/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok Janina Sidor 2019-12-02 07:51:07